2022 BİLSEM Sınav Kılavuzu Yayınlandı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak olan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. 

Bilsem Sınavına Kimler Girebilir?

Bilsem sınavlarına 1,2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir. Sınava katılacak öğrenciler sınıf öğretmeni tarafından belirlenir.

2021‐2022 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH İŞLEM
29-31 Aralık 2021 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
03-07 Ocak 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
10-21 Ocak 2022 Gözlem formlarının doldurulması
02 Şubat 2022 Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
19 Şubat 2022
08 Mayıs 2022
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması
13 Mayıs  2022 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
16-23 Mayıs 2022 İtiraz başvurularının alınması
24-30 Mayıs 2022 İtirazların değerlendirilmesi
16-30 Mayıs 2022 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
03 Haziran 2022 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
13 Haziran 2022
12 Ağustos 2022
Bireysel değerlendirmelerin yapılması
19 Ağustos 2022 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Ağustos 2022 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
29 Ağustos 2022
05 Eylül 2022
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
29 Ağustos 2022
09 Eylül 2022
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

BİLSEM Sınavında Hangi Alanlar Var?

2021-2022 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere,
yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim verilir.

Bir Sınıfta Tüm Öğrenciler BİLSEM Sınavına Girebilir mi?

Her okulda her sınıf düzeyinde her bir yetenek alanı için öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilir.  Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilir.

Bilsem Ön Değerlendirme Ne Zaman?

Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde, resim ve müzik yetenek alanları
için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda 19 Şubat-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Uygulamaya girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonlarınca MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden verilecektir.

Bilsem Sınav Kuralları

Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır. Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir.

BİLSEM Sınav Giriş Belgesi Nasıl Çıkarılır?

Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav
İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.

MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

Bireysel Değerlendirme Sınavı Nerede Yapılacak?

Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise BİLSEM’lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM’ların ve
BİLSEM’lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve değerlendirmenin gerçekleştirileceği kurumun da ilgili RAM’ların ve BİLSEM’lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile
Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirmelerinde görev
verilmeyecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir