Ortaöğretim KPSS 2022 Hangi Konulardan Gelecek

KPSS Ortaöğretim sınavı çift yıllarda yapılan bir sınavdır. Sınav puanı ile devlet kadrolarında memur olarak işe başlama imkanı tanıyan bu sınav, ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

KPSS Ortaöğretim sınavında toplam 120 soru sorulmaktadır. Genel Yetenek ve Genel Kültür olarak iki bölüme ayrılan sınav sorularının dağılımı şu şekildedir.

Genel Yetenek:

  • Türkçe: 30
  • Matematik: 27
  • Geometri: 3

Genel Kültür :

  • Tarih:27
  • Coğrafya: 18
  • Vatandaşlık: 9
  • Güncel Bilgiler: 6

KPSS Türkçe Yıllara Göre Sıra Dağılımı (Toplam 30 Soru)

Konu201620182020
Sözcükte Anlam232
Cümlede Anlam322
Paragrafta Anlam131416
Dil Bilgisi322
Ses Bilgisi
221
Anlatım Bozuklukları 211
Yazım Yanlışları221
Noktalama İşaretleri111
Sözel Mantık Sorular 234

 

KPSS Matematik Yıllara Göre Sıra Dağılımı (Toplam 30 Soru)

Konu201620182020
Temel kavramlar242
Rasyonel sayılar323
Köklü sayılar111
Üslü sayılar121
Denklemler55 6
Problemler978
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama
323
Sayısal Mantık 443
Temel Geometri433

 

KPSS Tarih Yıllara Göre Sıra Dağılımı (Toplam 27 Soru)

Konu201620182020
İlk Türk Devletleri 221
Türk-İslam Devletleri
122
Osmanlı Devleti
9119
Kurtuluş Savaşı423
Atatürk İlke ve İnkılapları
779
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi433

KPSS Coğrafya Yıllara Göre Sıra Dağılımı (Toplam 18 Soru)

Konu201620182020
Türkiye’nin Coğrafi
121
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
112
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
544
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri
223
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri998

KPSS Vatandaşlık ve Güncel Bilgiler Yıllara Göre Sıra Dağılımı (Toplam 15 Soru)

Konu201620182020
T emel Hukuk Kavramları
323
Yasama, Yürütme, Yargı434
İdare Hukuku242
Güncel Bilgiler666

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir