Türk Dili ve Edebiyatı 1 (TEST1)

Hoşgeldiniz Türk Dili Ve Edebiyatı 1 (Test 1)

1.Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları Kafdağı dibi gerçekte olmayan mekânlarda geçen, sözlü gelenekle oluşturulan ürünlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
2.Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
3.Aşağıdaki masal türleri sınıflandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
4.Babası benim kahramanlarımın
Tarihleri uydurma olsa da bunların
Ders olacak şeyler vardır içinde
Her şey konuşur burada, balıklar bile.
Bütün söyledikleri bizleredir ama
İnsandır eğittiğim hayvanlar yoluyla (Ezop)
Bu dizelerde sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
5.Aşağıdakilerden yazar ve eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
6.Aşağıdakilerden hangisinde tekerleme ile ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
7.Aşağıdakilerden hangisinde fablın özellikleri ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “yalnız” kelimesi diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
10.I. Fikirler, kafasından şimşek gibi hızla geçip gidiyordu.
II. Ben bu para ile dünyayı satın alacaktım.
III. Bütün zekâsına rağmen gözümden düştü.
IV. Bu sokak çamurlu, dar, pis bir sokaktır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
11.Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düzyazı şeklindeki anlatılara ……………. denir. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır. 

Yukarıda özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
12.Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin özelliklerinden biri değildir?
13.Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin yapı unsurlarından biri değildir?
14.Kısm-ı Süflâsı kaba ve şişman, üst tarafı narin, fakat her hâlde gayet muntazam bir vücut... İnce uzun kaşlar, solgun ve asabi bir çehre, ciddî kadınlara has, meselâ muallime, rahibe gibi, bir hüsn-i lâtif, bir hüsn-i mahzun... Siyah gözleri altın bir gözlüğün camları arkasından daha fazla parlar gibi görünüyordu.

Yukarıdaki hikâyede hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır?
15.— Ne yapıyordunuz?
— Şey .. . Efendim .. .
— Hoca efendi kekeliyordu.
— Ne?
— Şart etmiştim.
— Ne demek?
— Hapşıran için
— Ne hapşıranı ?
— Eşek hapşırdı.
— Eşek mi hapşırdı?

Yukarıdaki hikâyede hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır?
16.Sonradan deli olduğuna karar verilen bir adam plajın aynasını kırdı. Bu, insanı yemyeşil gösteren, altının sırı dökülmüş, camlaşmış aynanın, insanları çirkin göstermesine içerledi, diye tefsir ettiler. Hayır, ondan değil, evvelce aynacı imiş. İtalya’dan ayna ithal edermiş, sonra iflâs etmiş, az buçuk oynatmış, ayna görünce kırmamazlık edemezmiş diye uydurdular. İşin aslını bir ben biliyorum, bir de ayna. O halde aynayı kıran da sensin diyeceksiniz, bize numara yapıyorsun. Pek âlâ! Aynayı kıran benim. Deli olduğuma karar verildi. Ama zararsızmışım, pek zararsızmışım. Öcümü aynalardan alırmışım. Bunlar doğru değil! Doğrusu şu: Aynayı kırmamın hiç bir sebebi yoktur. Sebepsiz yere kırdım. Canım sıkıldı, eğlenmek için kırdım bile diyemem.

Aşağıdakilerden hangisi bu hikâyenin bir durum hikâyesi olarak değerlendirilmesine
kanıt olarak gösterilemez?
18.Aşağıdakilerden hangisi şiirde başvurulan ahenk unsurlarından değildir?
19.Ana fikir, fablın …………….bölümünde verilir. Bu bölüm kimi zaman başta, kimi
zaman sondadır.
Bu cümlede boş bırakılan noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20.
  • Dil ürünü olan her türlü sözlü ve yazılı eser
  • Yalnız sanat gayesi ile meydana getirilen sözlü ve yazılı eserler
  • Söz ve yazı sanatını öğreten bilim dalı
  • Sözlü, yazılı dil ürünlerini meydana getirme işi
  • Edebî ürünlerin bağlı bulunduğu saha
Bu cümlelerde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir