Türk Dili ve Edebiyatı 5 (TEST1)

Hoşgeldiniz Türk Dili Ve Edebiyatı 5 (Test 1)

1. 1.Toplumsallaşma süreci tarihin en eski dönemlerinden beri süregelmektedir. Söz gelimi Türkler İslamiyet’ten önce, yazının olmadığı devirde, kopuz eşliğinde çalıp söyleyen âşıklarıyla, Türk milletine ait destanları, manzumeleri dile getirerek bunları Türk
insanının ruhunda dalga dalga hissettirmişlerdir. Bir millî marş veya toplumun ortak malı olmuş bir edebî eser, toplumda ortak hisler uyandırır; o toplumda yaşayan herkesin ruhunda aynı his ve heyecanı oluşturur. Bu his ve heyecanı oluşturan edebiyatçılar ve onların eserleridir. Bu nedenle sanatçıların halkın sesine kulak vermeden kendi âlemlerine dalmaları hâlinde topluma ve kendilerine yararlı olmaları beklenemez.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
2. 3Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
3. 3.Aşağıdakilerden hangisi edebî akımların oluşmasında etkili olan unsurlardan biri
değildir?
4. 4.Aşağıdakilerden hangisi edebî akımlarla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
6. Git vatan! Kabe'de siyaha bürün
Bir kolunu Ravza-i Nebi'ye uzat
Birini Kerbela'da Meşhed'e at
Kainatta o heyetinle görün!
Bu temaşaya Hak da âşık olur
Namık Kemal

Bu şiirden hareketle Tanzimat Dönemi hakkında hangi sonuca ulaşılamaz?
7. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçıları için söylenemez?
8. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi için söylenemez?
9. Aşağıdaki dizelerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış olabilir?
10. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nde manzum hikâye türünde eser vermiştir?
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne kullanılmamıştır?
12. I. Durum hikâyelerinde serim, düğüm ve çözüm planına uyma zorunluluğu yoktur, olay hikâyelerinde ise bu plana uyulur.
II Durum hikâyelerinde olay kahramanları hikâye türünün el verdiği ölçüde tanıtılır, olay hikâyelerinde ise kahramanlar tam olarak tanıtılmaz.
III Durum hikâyelerinde belirli bir düşünceyi verme amacı güdülmez, olay hikâyelerinde ise genel olarak bir düşünce veya görüş doğrudan değil de bir olay aracılığı ile okura aktarılır.
IV Durum hikâyeleri genelde insan yaşamından kısa kesitler sunar, olayları ve kişileri belirsiz ve tek yönlü ele alır; olay hikâyeleri ise daha uzun bir zaman dilimi içinde bir olay ve bununla ilgili kişi ve kişileri belirli bir çevreye bağlayarak anlatır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
13. Ya hasta iseniz!... Sanki hasta idiniz. Koşup yatağınızın başucuna gelmiştim. Gözlerinizi açtınız. Alnınız terli idi. İki açık sarı tel terli alnınızın üstüne yapışmıştı. "Ateşim düşmüyor." demiştiniz. Şehre küsmüştüm. Karaborsalardan ilaçlar getirmiştim. İyileşmiştiniz. Rıhtım boyunca yürümüştük. Alnınız terli idi. Gülüyordunuz. Alay ediyordunuz. Koşuyordunuz, yakalayamıyordum. Allah esirgesin! Hasta olmayın!

Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinde hangisi kullanılmıştır?

 

Açık lise öğrencileri için hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı 5 testinde toplam 20 soru bulunmaktadır. 

Her soru 5 puandır.  Yanlışlar doğruyu götürmemektedir.  Puan hesaplaması: Doğru cevap sayısı X 5 şeklinde olacaktır.

Soruları cevapladıktan sonra “Sonuçlara Bak” butonu ile puanınızı hesaplayabilirsiniz. Açık Lise sınavlarında geçme notu 45’tir. Sınavda en az 9 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.

Bu sınavı normal bir açık lise sınavı olarak düşünmeniz, sınava hazırlık için oldukça faydalı olacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı  4  dersinde toplam 5 ünite vardır. Sorular ünitelere göre oransal olarak dağıtılmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersi zorunlu derstir. Bu dersten muaf olunmamaktadır. Dolayısıyla bu sınavdan mutlaka en az 45 puan alarak bu dersi geçmek zorunda olduğunuzu unutmayınız. Muaf dersler hakkındaki bilgilendirme için tıklayınız. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir