Türk Dili ve Edebiyatı “GİRİŞ” Ünitesi (Test1)

Hoşgeldiniz Türk Dili ve Edebiyatı 1 (GİRİŞ)

1. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye girerdim, dokuzuncu hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm, camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim, kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim. Bu parçada, yazar eserini oluştururken aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanmıştır?
2. Çocuklar okulda dilimizi Latin alfabesi ile yazıyor. (Türkiye Türkçesi) Uşaklar şkolada / okulda dilimizi Latin alfavitindä yazêr. (Gagavuzca) Uşaqlar mektebde dilimizi latin elifbası ile yazır. (Azerice) Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi örneklenmiştir?
20.
  • Dil ürünü olan her türlü sözlü ve yazılı eser
  • Yalnız sanat gayesi ile meydana getirilen sözlü ve yazılı eserler
  • Söz ve yazı sanatını öğreten bilim dalı
  • Sözlü, yazılı dil ürünlerini meydana getirme işi
  • Edebî ürünlerin bağlı bulunduğu saha
Bu cümlelerde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi kullandığı malzeme ve teknik bakımından diğerlerinden farklıdır?
5. Fonetik sanatlardan biri olan (…); duygu, düşünce, istek ve hayallerin kelimelerle yazılı ya da sözlü olarak güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
6.
  • Resim
  • Sinema
  • Vardır
  • Müzik
  • Opera
Yukarıdaki sanatlar ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
7. Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin oluşmasında etkili olan bir unsur değildir?
8.Kanundur, beylik kul ile olur, kul hazine ile olur, hazine reaya ile olur, reaya adalet ile olur” demişsin. “Beyde hazine olmayınca Tebriz İlhanı’na, Moğol valilerine, Konya Sultanı’na yıllık vergiler, salgılar, armağanlar nerden gidecek?” diye sormuşsun. Arada başka korkunçlu sözler edilmiş… “Armağan da neymiş?” diyerek dikilmiş Dündar Bey, “Bildiğimiz haraçtır. Müslüman’ın haraç vermesi kitapta var mı? Biz bu Hisarı
sultanın, Moğol’un arkalamasıyla mı kaptık, hayır, gazilerin çabalamasıyla vireledik. Sultan sultansa, biz de beyiz. Selçukluysa, biz de Gök Alp soyundanız. Aslında biz bu ülkeye onlardan önce geldik,” diye bağırmış.

Bu parçada aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanılmıştır?
9.. Edebî türler içinde roman, hikâye, tiyatro vb. türlerin çoğunlukla insan ilişkilerine yöneldiği bilinmektedir. İnsan topluluklarının yapısı, gelişmesi olaylar karşısında tepki ve tutumları ise bu bilim alanına girmektedir. Dolayısıyla edebiyat bize toplum hayatındaki dalgalanmaları, gelişme ve olgunlaşmayı göstermektedir.

Bu parçada sözü edilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
10.(I) Edebî bir metinde öncelikli amaç güzelliktir. (II) Bilimsel eserlerin öncelikli amacı ise bilgilendirmektir. (III) Bir edebî eserin değişik bilim dallarından faydalanması edebî esere bilimsel bir eser niteliği  kazandırmaz. (IV) Çünkü edebî eserde kişisel yorumlar ve kurmaca söz konudur.

Numaralanmış cümlelerin hangisi bu parçanın ana düşüncesidir?