Türk Dili ve Edebiyatı “MASAL” Ünitesi (Test1)

Hoşgeldiniz Türk Dili ve Edebiyatı 1(Masal/Fabl)

1.Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları Kafdağı dibi gerçekte olmayan mekânlarda geçen, sözlü gelenekle oluşturulan ürünlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
2.Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
3.Aşağıdaki masal türleri sınıflandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
4.Babası benim kahramanlarımın
Tarihleri uydurma olsa da bunların
Ders olacak şeyler vardır içinde
Her şey konuşur burada, balıklar bile.
Bütün söyledikleri bizleredir ama
İnsandır eğittiğim hayvanlar yoluyla (Ezop)
Bu dizelerde sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
5.Aşağıdakilerden yazar ve eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
6.Aşağıdakilerden hangisinde tekerleme ile ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
7.Aşağıdakilerden hangisinde fablın özellikleri ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
8.Ana fikir, fablın …………….bölümünde verilir. Bu bölüm kimi zaman başta, kimi
zaman sondadır.
Bu cümlede boş bırakılan noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “yalnız” kelimesi diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
10.I. Fikirler, kafasından şimşek gibi hızla geçip gidiyordu.
II. Ben bu para ile dünyayı satın alacaktım.
III. Bütün zekâsına rağmen gözümden düştü.
IV. Bu sokak çamurlu, dar, pis bir sokaktır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?