Türk Dili ve Edebiyatı “ŞİİR” Ünitesi (Test1)

Hoşgeldiniz Türk Dili ve Edebiyatı 1(Şiir)

1.Şiir dili ile oluşturulan ses ve söz kalıplarına (…) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18.Aşağıdakilerden hangisi şiirde başvurulan ahenk unsurlarından değildir?
3.Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plâkta.
Birdenbire mes’udum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

Yukarıdaki şiirde, söyleyici için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan,
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık.

Bu dizelerde görülen edebî sanat aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
5Engin ufuklarda ak bulutlar, hep ak bulutlar
Gelir geçerler üzerimden kervan kervan.
Kurumuş tarlakuşunun yuvasında otlar
Eser özlem özlem rüzgâr sana doğru
Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
6Gurbet o kadar acı
Ki ne varsa içimde,
Hepsi bana yabancı,
Hepsi başka biçimde!

Yukarıdaki dörtlükten aşağıdaki duyguların hangisi çıkarılamaz?
7.Aşağıdakilerden hangisi manzume ve şiir arasındaki farklardan değildir?
8.Aşağıdakilerden hangisi didaktik şiirin özelliklerinden biri değildir?
9.Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış limanlara;
Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara!
Yalnız o kalmış ortada, âsi ve bağrı hûn...
Bin mağra ağzı açmış ulurken uzun uzun...
Sezdim, bir âşinâ gibi, heybetli hüznünü.

Bu parça için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
10.3. Dörtnala gelip uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak
bu cehennem, bu cennet bizim. (Nazım Hikmet Ran)

Yukarıdaki şiirin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?